ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Υπουργείο Οικονομικών και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) σας προσκαλούν στην παρουσίαση για την Στρατηγική για την Ενίσχυση της Κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22 Φεβρουαρίου 2023, στο ξενοδοχείο Electra Palace Athens.

Εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών, της EBRD και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μαζί με τους εκπροσώπους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, της Τράπεζας της Ελλάδος, του Χρηματιστηρίου Αθηνών, της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) θα παρουσιάσουν τις πρωτοβουλίες που σχεδιάζονται προς υλοποίηση. Το έργο είναι θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα.

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.

ΟΜΙΛΗΤΕΣ

staikouras

Χρήστος Σταϊκούρας

BIO
001

Andreea Moraru

BIO
002

Mario Nava

BIO
argyrou

Μιχάλης Γ. Αργυρού

BIO
lazarakou

Βασιλική Λαζαράκου

BIO
stavrianos

Νικόλαος Σταυριανού

BIO
porfyris

Νικόλαος Πορφύρης

BIO
sikalidis

Αλέξανδρος Σικαλίδης

BIO
004

Laura Rinaldi

BIO
005

Alex Pivovarsky

BIO
006

Alejandra Medina

BIO
007

Katarzyna Szwarc

BIO
008

José Miguel Almeida

BIO
010

Κωνσταντίνος Αϋφαντόπουλος

BIO
011

Adriana Tanasoiu

BIO
karasiotou

Παυλίνα Kαρασιώτου

BIO
stamou

Αναστασία Στάμου

BIO
koskoletos

Νικόλαος Κοσκολέτος

BIO
012

Μαρίνα Κιοτσέκογλου

BIO
013

Mariusz Wieckowski

BIO
kontaroudis

Νικόλαος Κονταρούδης

BIO
georgakopoulou

Λίλιαν Γεωργοπούλου

BIO
014

Edyta Kniaziowska-Bryk

BIO
015

Jacek Fotek

BIO
016

Andrea Grifoni

BIO
benetatou

Καλλιόπη Μπενετάτου

BIO

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

09:30-10:00 Εναρκτήριες Ομιλίες
Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονομικών, Υπουργείο Οικονομικών
Andreea Moraru, Διευθύντρια και Επικεφαλής της EBRD για την Ελλάδα και την Κύπρο
Mario Nava, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
10:00-11:30 Παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ενίσχυση της Κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα
Μιχάλης Γ. Αργυρού, Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, Υπουργείο Οικονομικών
Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Νικόλαος Σταυριανού, Αναπληρωτής Διευθυντής της Διεύθυνσης Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Νικόλαος Πορφύρης, Επιτελικός Διευθυντής Μετασυναλλακτικών Υπηρεσιών & Διεθνών Δραστηριοτήτων, Όμιλος Χρηματιστήριου Αθηνών
Αλέξανδρος_Σικαλίδης, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) και Πρόεδρος του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης
11:30-11:45 Διάλειμμα-καφές (Coffee Break)
11:45-13:00 Στρατηγικές της ΕΕ για την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς: Πολωνία και Πορτογαλία
Laura Rinaldi, Επικεφαλής της μονάδας Χρηματοοικονομικού τομέα και πρόσβασης σε χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων
Alex Pivovarsky, Διευθυντής Ανάπτυξης Κεφαλαιαγορών & Χρηματοπιστωτικών Αγορών (CFMD), Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
Alejandra Medina, Οικονομολόγος στη Διεύθυνση Κεφαλαιαγορών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικών και Επιχειρηματικών Υποθέσεων του ΟΟΣΑ
Katarzyna Szwarc, Ύπατη Εκπρόσωπος του Υπουργού Οικονομικών για τη Στρατηγική Ανάπτυξης της Κεφαλαιαγοράς, στην Πολωνία
José Miguel Almeida, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, της CMVM – Πορτογαλική Επιτροπή Αγοράς Κινητών Αξιών
13:00-14:00 Διάλειμμα-ελαφρύ γεύμα (Lunch Break)
14:00-14:15 Ανταγωνιστική δομή για την ελληνική κεφαλαιαγορά
Jacek Fotek, Ανεξάρτητος σύμβουλος
14:15-14:45 Επαναφορά της ελληνικής κεφαλαιαγοράς στο καθεστώς της αναπτυγμένης αγοράς
Κωνσταντίνος Αϋφαντόπουλος, Διαχειριστής Χαρτοφυλακίων, Iolcus Investments
Adriana Tanasoiu, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Araliya Management Consulting
Νικόλαος Πορφύρης, Επιτελικός Διευθυντής Μετασυναλλακτικών Υπηρεσιών & Διεθνών Δραστηριοτήτων, Όμιλος Χρηματιστήριου Αθηνών
14:45-15:15 Ενθάρρυνση της ζήτησης για επενδύσεις στην κεφαλαιαγορά
Παυλίνα Kαρασιώτου, Γενική Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Νατάσα Στάμου, Β’ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Νικόλαος Κοσκολέτος, Επιτελικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών (CFO), Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών
15:15-15:30 Διάλειμμα-καφές (Coffee Break)
15:30-16:15 Ευκαιρίες ESG και FinTech για την κεφαλαιαγορά
Μαρίνα Κιοτσέκολγου, Επαγγελματίας στον τομέα της Βιωσιμότητας, dss+
Mariusz Wieckowski, Διευθύνων Εταίρος, Areto
Νικόλαος Κονταρούδης, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Λίλιαν Γεωργοπούλου, Αναπληρώτρια Επιτελική Διευθύντρια Σχέσεων με Εκδότριες, Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών
16:15-16:45 Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο καθεστώς δημόσιας κεφαλαιαγοράς
Edyta Kniaziowska-Bryk, Υπεύθυνη πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΓΔ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών
Νικόλαος Κοσκολέτος, Επιτελικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών (CFO), Όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών
16:45-17:15 Χρηματοοικονομικός Aλφαβητισμός
Andrea Grifoni, Αναλυτής Πολιτικής στο Τμήμα Καταναλωτικής Πίστης, Ασφάλισης και Συντάξεων του ΟΟΣΑ
Κέλλυ Μπενετάτου, Γενική Διευθύντρια, Επιτροπή Κεφαλαιαγορά
17:15-18:15 Δεξίωση (Networking Reception)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ


Congresses, Events, Incentives, Business Travel, Tourism
 17 Asklipiou str, 106 80 Athens, Greece.
 +30 210.36.34.944
 +30 210.36.31.690
info@era.gr
 www.era.gr